Pancrase 267 results

0

image

Pancrase 267 live results from today’s event in Tokyo Japan.

Yuki Nakahara vs. Akito Mitoma 145 lbs

Kyosuke Yokoyama vs. Gaku Hirayama 145 lbs

Rei Kawahara vs. Tetsuya Yamamoto 135 lbs

Takaya Takemoto vs. Shuichi Kanda 135 lbs

Yu Kuwabara vs. Toru Ogawa 125 lbs

Shun Miyakawa vs. Shuya Kamikubo 155 lbs

Kazuki Tokudome vs. JJ Ambrose 155 lbs

Victor Henry vs. Taichi Nakajima 135 lbs

Senzo Ikeda vs. Naoyuki Kato 125 lbs

Takuya Eizumi vs. Takafumi Ato 115 lbs

Junpei Chikano vs. Munehiro Kin 145 lbs

10 Juntaro Ushiku vs. Kotetsu Boku 145 lbs

Kotetsu Boku wins by KO rd 2 4:49

9 Gota Yamashita vs. Shingo Suzuki 170 lbs

Shingo Suzuki wins by KO rd 2 2:22

8 Akitoshi Tamura vs. Satoshi Inaba 145 lbs

Akitoshi Tamura wins by split dec

7 Yasutaka Koga vs. Masatatsu Ueda 125 lbs

Yasutaka Koga wins by split dec

6 Kenta Takagi vs. Kosei Kubota 170 lbs

Takagi Kenta wins by KO rd 2 1:55

5 Yukitaka Musashi vs. Tatsuya So 120 lbs

Yukitaka Musashi wins by UD

4 Shunichi Shimizu vs. Hiroaki Ijima 125 lbs

Shunichi Shimizu wins by UD

3 Kosuke Terashima vs. Ryo Iseki 135 lbs

Kosuke Terashima by UD

2 Masaya Takita vs. Daiki Gojima 135 lbs

Daiki Gojima wins by UD

1 Hikaru Hasumi vs. Shohei Yamamoto 155 lbs

Shohei Yamamoto wins by UD